Beste lezers,

 

Twee maanden geleden hebben wij de onderneming Bol Media, voor sommige ook wel bekend als CartoonExpress, overgenomen.

Dit geheel te goeder trouw en met goede verwachtingen.

 

Al snel bleek dat deze onderneming vlekken op haar blazoen had en heeft en wij willen
er alles aan doen –en doen er alles aan- om deze onderneming en haar producten
tot een goede betrouwbare partij te maken.

Een organisatie waarop men kan vertrouwen, die voor een goede prijs goede producten kan
leveren en die bovendien goede en kloppende afspraken met de gebruikers maakt.
Dat is voor ons een uitdaging gebleken die we niet hadden verwacht maar wij gaan ervoor zorgen dat

we tevreden klanten krijgen en behouden.

 

Wij zullen gaan werken volgens de juiste normen en vanzelfsprekend zoals de wet en regelgeving voorschrijft.


Wij hebben er groot belang bij dat wij een goed product leveren en een goede naam krijgen en houden,

maar bovendien dat gebruikers tevreden zijn en blijven! Dit is ook ons motto. Bij ons is de klant Koning.

 

Wij hebben voor zover mogelijk in dit korte tijdsbestek een goed inzicht gekregen in wat er in het verleden is gebeurd. 

De website hebben wij uit de lucht genomen. Er zijn gesprekken geweest met onze leveranciers waarbij wij tot de
conclusie zijn gekomen dat wij kiezen voor een veel hogere standaard qua producten.
Wij willen een goede band en goede, correcte communicatie met afnemers en de service bieden die je van een professioneel bedrijf mag verwachten!

 

In dit kader stellen wij uw klachten, opmerkingen en suggesties bijzonder op prijs.

U kunt deze zenden aan info@bolmedia.eu.

 

Voor alle klanten van B.O.L. Media, u zult zo spoedig mogelijk schriftelijk informatie ontvangen
welke veranderingen er doorgevoerd worden.

 

Onze klantenservice is vanaf heden geopend van dinsdag t/m donderdag tussen 11.00 en 16.00.

Wegens drukte zijn wij soms lastig te bereiken. Mocht u ons telefonisch niet weten te bereiken willen
wij u verzoeken om een mail naar bovenstaand adres te sturen. Telefonisch zijn wij te bereiken op nummer 026-7620554.

 

Gezien ons motto ‘klant is Koning’ willen wij doen wat mogelijk is om u tevreden te stellen en te houden.

 

 

Namens de directie van B.O.L. Media BV.